Leta i den här bloggen

2020-09-16

Handelsbanken avskaffar vinstdelningen till de anställda. Och SE-Bankens liknande förslag som Rolf Englund ledde kampen mot.

Nu har Handelsbankens styrelse, ledd av Boman och Lundberg, beslutat att aldrig mer ge Oktogonen pengar. I stället ska de anställda få utbetalningen direkt. Det betyder att stiftelsen är i så kallad ”runoff” – den kommer att krympa för att till slut försvinna helt.

För att förstå att det här är en revolution måste vi gå tillbaka i tiden. År 1970 var det kris i banken. Jan Wallander tog över som vd, stöpte om banken och gav den en decentraliserad struktur där makten fanns hos kontorscheferna. Banken blev synnerligen lönsam. Dessutom grundade Wallander personalstiftelsen Oktogonen 1973.

https://www.svd.se/de-stora-forlorarna-ar-de-anstallda

För detta, att skänka bort aktieägarnas pengar, fick Wallander bisarrt nog pris för av Aktiespararna.

Tidsandans kraft är stor.

Wallenberg följde efter.

Civilekonom Rolf Englund ledde motståndet mot SE-bankens vinstandelssystem. 

https://www.internetional.se/resevd977.htm

Även Björn Tarras-Wahlberg gjorde en tapper insats.


Inga kommentarer: