Leta i den här bloggen

2019-07-25

Timbro: EU är för många inom svensk borgerlighet synonymt med tillväxt, utveckling och välstånd. – EU-frågor diskuteras sällan i Sverige.

– Konsekvensen blir att borgerligheten står handfallen när EU ställs inför avgörande vägval, så som skedde när EU-kommissionen 2017 presenterade sin vitbok om olika vägval för samarbetet framöver.
I ett läge när vi verkligen hade behövt en EU-debatt rådde närmast fullständig tystnad.
Inga kommentarer: