Leta i den här bloggen

2019-02-18

”Världsekonomin är en inflationistisk krutdurk”

 Med sitt banbrytande arbete "Geldzins und Güterpreise" ("Räntan och priserna", publicerad 1898, översatt till engelska 1936) har Knut Wicksells syn på en ekonomis dynamiska egenskaper gradvis genomsyrat och förnyat ekonomiskt tänkande.

Han lade grunden för en teori som förenade den reala ekonomin med det monetära systemet. Hans betoning av förväntningarnas betydelse introducerade ett dynamiskt tidsperspektiv som tidigare saknats.

Många års slapp penningpolitik ("quantitative easing") och negativ ränta, särskilt inom EU, har pumpat världsekonomin full med likviditet, som bara väntar på att aktiveras.

Frågan är varför vi ännu inte sett Wicksells inflationsprocess rulla igång.

Det är förmodligen bara en tidsfråga innan en Wickselliansk inflationsprocess inträffar.

Gunnar Eliasson SvD 17 februari 2019Inga kommentarer: