Leta i den här bloggen

2018-11-30

Carl Tham om Tyskland och socialdemokratin

Den dramatiska nedgången för SPD började med Gerhard Schröder och hans så kallade Harzreformer 2003, ett i grunden nyliberalt reformpaket för låglönemarknader och kraftig begränsning av arbetslöshetsförsäkringen


SPD är nu nere på omkring 15 procent i opinionsundersökningar och medlemmarna är ursinniga och villrådiga. 

Den tyska socialdemokratins öde är en del av ett europeiskt drama. Det tycks som om socialdemokratins tid runnit ut. 

Carl Tham Dagens Arena 29 november 2018

Inga kommentarer: