Leta i den här bloggen

2018-08-29

Carl A Hamilton: Liberalismens öppna tankevärld hade förvandlats till den vetenskapliga liberalismen.

På det ena området efter det andra har politikerna satsat på det extrema: från den ekonomiska politiken, till välfärden, försvaret och regleringen av invandringen. 

Samtliga områden har präglats av radikala omläggningar som slutat i misslyckanden och gjort att de styrande tappat kontrollen över händelseutvecklingen. 

Den fasta kronkursen skulle försvaras till det yttersta. Bakom de kategoriska utfästelserna dolde sig icke förvånande ett djupare motiv: Bildtregeringen avsåg att byta ekonomiskpolitisk regim. 

Carl A Hamilton DN 26 augusti 2018


Kronkrigarna från valutafronten firar Poltavaföreningen höll möte.

Carl A Hamilton
Aftonbladet 22/11 2002Carl A Hamilton

Kronkursförsvaret

Inga kommentarer: