Leta i den här bloggen

2018-07-18

Bankernas utlåning till hushållen - Swedbank störst

Av 3 597 048 MSEK i utlåning till hushållen står Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea för 74 %. 

Cornucopia 18 juli 2018

Inga kommentarer: