Leta i den här bloggen

2018-05-29

It looks like the debt crisis days of 2012 all over again

Italian, Portuguese and Greek bond yields surged and billionaire George Soros warned of an “existential threat” to the European Union.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-29/it-feels-like-2012-again-as-european-markets-shudder-over-italy

Att ta ett jättekliv på väg mot politisk enhet och mer centralstyrning därför att marknaderna kräver det och bankerna behöver det,
mot flertalet medborgares vilja, är att bädda för nya och ännu större problem

Alltför mycket makt och befogenheter kan inte samlas i Bryssel utan att medborgarna får möjlighet att påverka politikens inriktning. 
Och eftersom demokratin fortfarande fungerar bäst på nationell nivå måste krisgeneralerna gå försiktigt fram
Annika Ström Melin, Signerat DN 29 juni 2012

Inga kommentarer: