Leta i den här bloggen

2018-03-16

De stora obalanserna i världshandeln är, precis som Trump hävdar, ohållbara.


De kraftiga överskotten i länder som Kina och Tyskland är orimliga och underskotten i USA och Sydeuropa undergräver människors tilltro till demokrati och marknader. 

Ulf Dahlsten SvD 15 mars 2018Inga kommentarer: