Leta i den här bloggen

2018-01-22

Utflyttningsskatten och The Reich Flight Tax

Personer som flyttar utomlands och har en nettovinst på över 100.000 kronor på sina kapitaltillgångar måste ta upp vinsten till beskattning. De flesta väntas få anstånd på att betala skatten tills när tillgången faktiskt säljs.

Undantag görs för tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter. 

– Tillgångar i investeringssparkonton beskattas löpande och är därmed redan beskattade, vad gäller fastigheter har vi redan i dag rätten att beskatta de även om innehavaren har flyttat, säger Åsa Windrot Thell. 

Hon ser en trend där alltfler länder inför en utflyttningsskatt, bland andra Danmark, Spanien, Frankrike och Tyskland. 

Dagens Nyheter 29 november 2017


The Reich Flight Tax (German: Reichsfluchtsteuer) was a capital control law implemented in order to stem capital flight from the Weimar Republic. 

The law was created through decree on 8 December 1931 by Reich President Paul von Hindenburg. 


Inga kommentarer: