Leta i den här bloggen

2017-01-23

Har Sverige nu en ”pseudoflytande växelkurspolitik” ?

Vice ordförande i riksbanksfullmäktige, Michael Lundholm, frågade sig var gränsen går mellan det penningpolitiska syftet – det vill säga att uppnå inflationsmålet – och att det utanför centralbanken kan uppfattas som att det finns en implicit kurs som man styr mot. 

Han använde uttrycket ”pseudoflytande växelkurspolitik”.

I dagsläget har riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick mandat att på direktionens vägnar sälja svenska kronor på valutamarknaden. 

Fler kronor till salu ska enligt teoriboken pressa priset på kronan, eller med riksbanksspråk: förhindra att kronan stärks för snabbt.

Louise Andrén Meiton, SvD 22 januari 2017

Om man vill vara konspiratorisk kan man ana att Riksbanken vill hålla kronan inom det spann som krävs för att ansluta oss till euron. Det vill ju både Löfven och Batra...Inga kommentarer: