Leta i den här bloggen

2016-12-12

Bankernas så kallade likviditetsreserver består till stor del av andra bankers bostadsobligationer

Storbankerna är skyldiga att hålla en viss mängd tillgångar som ses som likvida, som alltså enkelt kan säljas vid behov.

Bankernas så kallade likviditetsreserver består till stor del av andra bankers bostadsobligationer, ett korsägande som kritiserats av bland annat internationella valutafonden.


SvD Louise Andrén Meiton 12 december 2016

Inga kommentarer: