Leta i den här bloggen

2016-11-04

Cervenka: Över 400 000 hushåll lån som motsvarar mer än fyra årslöner. Bankerna är i sin tur också högt belånade, mellan 20 och 25 gånger det egna kapitalet.

Ingves om 1992:

Denna garanti utvidgades den 24 september när regeringen meddelade att den i en proposition till höstriksdagen ämnade föreslå en allmän, statlig garanti för samtliga svenskägda banker samt några namngivna kreditinstitut med statlig anknytning.

En annan stabilitetsskapande åtgärd var likviditetsstöd från Riksbanken. Riksbanken använde en stor del, 57 miljarder som mest, av sina vlutareservtillgångar som likviditets stöd i form av insättningar bankerna.
Härigenom motverkades minskningen av utländska "credit lines", så att neddragningen av valutadenominerade krediter till svenska kunder kunde ske mera utdraget i tiden, vilket reducerade kreditförlusterna. Riksbanken lämnade också likviditet till bostadsinstituten i ett läge där marknaden för dessas certifikat inte fungerade.
Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992.
Utländska långivare hade tappat förtroendet för det svenska banksystemet.
Bedömningen var att utan ett omfattande statligt ingripande hade vi stått inför en finansiell härdsmälta av aldrig tidigare skådat slag. 

Utan åtgärder kunde även i slutändan statens upplåning komma att påverkas. 

Nationens hela finansiella funktionsförmåga stod på spel.

Inga kommentarer: