Leta i den här bloggen

2012-11-01

Hög tid för EU att göra ingenting i krispolitiken | SvD

 För mycket åtstramning och för lite fokus på möjligheterna att växa ur krisen. Så lyder den hårda dom som kritiker riktar mot EU:s krishantering. I stället efterlyses ekonomiska stimulansåtgärder i form av mer pengar, mer tid och mindre svångrem.

Om EU ska återvinna förtroendet för euron finns dock knappast någon genväg förbi sanering av statsfinanser och strukturreformer i krisländerna.

Detta utgör inte heller något hinder för EU att sätta ekonomisk tillväxt i fokus. Det behövs en ny långsiktig inriktning bort från jordbruks- och regionalstöd till forskning och framtid.

EU:s beslutmaskineri håller på att braka ihop på grund av fartblindhet och överbelastning.

Krisen är inte över på många år.

Hög tid för EU att göra ingenting i krispolitiken | SvD

Kommentar av Rolf Englund:

Hur kan någon tro att krisländernas folk kommer att acceptera att ha det så här i ytterligare "många år"?

Inga kommentarer: