Leta i den här bloggen

2011-03-24

Utopister som Carl Bildt och Annika Ström Melin

Annika Ström Melin, det har jag skrivit många gånger, är en av vårt lands kunnigaste skribenter om EU.

Och Sverige har väl haft avsevärt sämre utrikesministrar än Carl Bildt.

Men dom förefaller ha en svaghet gemensamt. Båda är utopister.

Som ung tyckte Annika Ström Melin att det var rätt att med vapenmakt införa kommunism.
Det skrev hon om häromdagen:

- Under protesterna mot USA:s brutala krigföring i Vietnam började stora delar av vänstern att betrakta nationell suveränitet som ett överordnat värde.
Som tonåring gick jag själv med i många demonstrationer och skanderade ”Stöd Indokinas folk på deras egna villkor”.
Men befrielsearméernas segrar ledde till terror och kommunistiskt förtryck. För mig personligen ledde det till en smärtsam omprövning av en del av det jag sysslat med. Det blev en plågsam men nyttig läxa.
Annika Ström Melin, Signerat, DNs ledarsida 2011-03-23

Nu har de båda förenats i en närmast fanatisk önskan om att vara med om att skapa ett Europas Förenta Stater. Medlet härför är EMU. 


EMU är naturligvis en dum idé ur ekonomisk synpunkt. Däremot är det en oundgänglig byggsten i byggandet av en ny stat. Stater har ju egen valuta, flagga, parlament och domstol...


Läs mer om Utopism här.

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" -som är själva grundbultsfelet med EU. Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.

Inga kommentarer: