Leta i den här bloggen

2011-01-11

Min JO-anmälan mot Skatteverket som använder stulen information

- Det har kommit till min kännedom genom bland annat tidningar och annan media att Skatteverket mottar och erbjuder betalning för olagligt åtkommet material och använder det som bevisning mot enskilda i skatteprocesser. 

- Ett sådant förfarande framstår som djupt betänkligt från principiell rättslig synpunkt.

Det skriver jag i min nyligen gjorda JO-anmälning.

Anmälan kan läsas här

1 kommentar:

Per Björkman sa...

Jag instämmer helt i Din bakgrundsanalys och förutsätter att JO vidtar kraftfulla åtgärder.
Med vänlig hälsning
Per Björkman
Advokat