Leta i den här bloggen

2023-03-06

Är inflationsförväntningarna en god indikator för den faktiska inflationen?

 Inflationsförväntningarna räknas ut genom att titta på skillnaden mellan räntan på den nominella 10-åriga statsobligationen jämfört med räntan på den inflationssäkrade motsvarigheten.

Federal Reserve-medarbetaren Jeremy Rudd publicerade en uppsats hösten 2021 där slutsatsen var att inflationsförväntningar är värdelösa på att förutsäga den faktiska inflationen.

Johan Wendel DI 6 mars 2023

https://www.di.se/analys/trendbrottet-ger-mardromsgraf-for-thedeen/


Jeremy Rudd paper

https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2021062pap.pdfInga kommentarer: