2012-08-08

Richard Swartz har bytt uppfattning om EMU utan att be om ursäkt

Många försök har gjorts att förena Europa. Alla har misslyckats:
Rom, Attila, Karl den Store, Napoleon, Hitler. Det senaste försöket står EU för.
Euron är den senaste och kanske hittills djärvaste framstöten mot ett sådant enat Europa.

Det skrev Richard Swartz i en kolumn i  DN den 4 augusti 2012

Läs mer här

Denna uppfattning står i bjärt kontrast mot vad han skrev i SvD 24/9 2003:

- Underklassen vill inte ha med detta Europa att göra; inte folk på landet, de utan utbildning, de som lever på bidrag, inte "nejtanter", inte de offentliganställda.

- Det hjälpte inte att överklassen var för Europa, folk i stora städer, de som reser och far, akademiker, LO och industri, eliten i de etablerade partierna.

- Vem kom på den dumma idén att folkomrösta om euron?

Läs mer här

Nog borde det vara passande att Richard Swartz gjorde en pudel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar